Çizgi İzleyen Yol Seçme Yardım Lütfen
 • Merhaba,
  Bir çizgi izleyen kodum var ve bu robotun çift yol gördüğünde sırayla sağa ve sola dönmesini istiyorum nasıl yapabilirim?

  KOD;
  #include < xmotion.h>

  #define RightMotorDir 13
  #define RightMotorPwmPin 11
  #define LeftMotorDir 12
  #define LeftMotorPwmPin 3

  #define Led1 8
  #define Led2 9

  #define DipSwitch1 5
  #define DipSwitch2 6
  #define DipSwitch3 7

  #define Start 10


  #define s0 A2
  #define s1 A4
  #define s2 A5
  #define s3 4
  #define Sens A1


  int sensor15;//base

  int a;
  int ab;
  int sagdacizgivar;
  int soldacizgivar;


  void setup() {

  pinMode(DipSwitch1, INPUT);
  pinMode(DipSwitch2, INPUT);
  pinMode(DipSwitch3, INPUT);
  pinMode(Start, INPUT);

  digitalWrite(DipSwitch1, HIGH);
  digitalWrite(DipSwitch2, HIGH);
  digitalWrite(DipSwitch3, HIGH);


  pinMode(Led1, OUTPUT);
  pinMode(Led2, OUTPUT);
  pinMode(s0, OUTPUT);
  pinMode(s1, OUTPUT);
  pinMode(s2, OUTPUT);
  pinMode(s3, OUTPUT);
  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, LOW);
  digitalWrite(s2, LOW);
  digitalWrite(s3, LOW);

  delay(1000);

  pinMode(Sens,INPUT);
  pinMode(RightMotorDir, OUTPUT);
  pinMode(RightMotorPwmPin, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotorDir, OUTPUT);
  pinMode(LeftMotorPwmPin, OUTPUT);

  //Serial.begin(9600);
  }

  void loop() {

  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, LOW);//motorcontrol 60,0
  digitalWrite(s2, LOW);//0
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 60;
  ab = -10;
  }

  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, LOW);//1
  digitalWrite(s2, LOW);// motorcontrol 55,0
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 55;
  ab = -10;
  }
  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, HIGH);
  digitalWrite(s2, LOW);//2
  digitalWrite(s3, LOW);//motorcontrol 50,0
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 50;
  ab = -10;
  }


  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, HIGH);//motorcontrol 35,0
  digitalWrite(s2, LOW);//3
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 40;
  ab = -10;
  }


  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, LOW);//4
  digitalWrite(s2, HIGH);//motorcontrol 35,10
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 35;
  ab = -5;
  }


  digitalWrite(s0, HIGH);//5
  digitalWrite(s1, LOW);//motorcontrol 30,10
  digitalWrite(s2, HIGH);
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 30;
  ab = -5;
  }


  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, HIGH);//6
  digitalWrite(s2, HIGH);//motorcontrol 30,30
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 50;
  ab = 20;
  }


  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, HIGH);//7
  digitalWrite(s2, HIGH);//motorcontrol 40,40
  digitalWrite(s3, LOW);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 50;
  ab = 50;
  }

  digitalWrite(s0, LOW);//8
  digitalWrite(s1, LOW);//motorcontrol 30,30
  digitalWrite(s2, LOW);
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = 20;
  ab = 50;
  }

  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, LOW);//9
  digitalWrite(s2, LOW);//motorcontrol 10,30
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = -5;
  ab = 30;
  }

  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, HIGH);//10
  digitalWrite(s2, LOW);//motorcontrol 10,35
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = -5;
  ab = 35;
  }

  digitalWrite(s0, HIGH);//11
  digitalWrite(s1, HIGH);//motorcontrol 5,35
  digitalWrite(s2, LOW);
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = -10;
  ab = 40;
  }


  digitalWrite(s0, LOW);//12
  digitalWrite(s1, LOW);
  digitalWrite(s2, HIGH);//motorcontrol 0,50
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = -10;
  ab = 50;
  }


  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, LOW);//13
  digitalWrite(s2, HIGH);//motorcontrol 0,55
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = -10;
  ab = 55;

  }

  digitalWrite(s0, LOW);
  digitalWrite(s1, HIGH);//motorcontrol 0,60
  digitalWrite(s2, HIGH);//14
  digitalWrite(s3, HIGH);
  if (analogRead(Sens) <= 300){<br /> a = -10;
  ab = 60;
  }  xmotion.MotorControl(a,ab); // motorlara belirlenen hız değerleri uygulandı
  //Serial.println(sensor7);
  //Serial.println(Trimpot);
  //Serial.println(DipSwitch1);
  //Serial.println(analogRead(Sens));
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.