İKİ C KODU NASIL BİRLEŞTİREBİLİRİM YARDIMLARINIZI BEKLIYORUM
 • Arkadaşlar araçtaki lpg yi digital ortama dökmek istiyorum kullandığım malzemeler aşağıdaki gibidir

  arduino uno
  potansiyometre
  hc05 bluetooth modülü yada esp

  potansiyo metre yerine hall sensörümü kullansam daha iyi olur.....

  arkadaslar google playdaki virtiuno programınıda kullanarak lpgdeki verileri senkron ederek digital ortama aktardım fakat arduinoda sadece virtuino kutuphanesi ve bluetooth modül bağlantısı için kodlar mevcut gerisini virtiuno hallediyor

  benim istediğim en alttaki kodlarla üsteki kodları virtiuno görecek şekilde yapılandırılması lazım en alttaki kodlar lcd panelde gösterim için yazılmış kod bunu virtiuno görecek şekilde nasıl yarlayabilirim...


  #include
  SoftwareSerial espSerial = SoftwareSerial(9,10); // arduino RX pin=2 arduino TX pin=3 connect the arduino RX pin to esp8266 module TX pin - connect the arduino TX pin to esp8266 module RX pin
  #include "VirtuinoEsp8266_WebServer.h"
  VirtuinoEsp8266_WebServer virtuino(espSerial); // Your esp8266 device's speed is probably at 115200. For this reason use the test code to change the baud rate to 9600
  #include
  #include
  #define ONE_WIRE_BUS 8 // Connect one, two or more ds18b20 sensors to pin 6
  OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  DallasTemperature sensors(&oneWire);
  void setup()
  {
  virtuino.DEBUG=true; // set this value TRUE to enable the serial monitor status.It is neccesary to get your esp8266 local ip
  Serial.begin(9600); // Enable this line only if DEBUG=true
  espSerial.begin(9600); // Disable this line if you want to use software serial (Mega, DUE etc.)
  virtuino.createLocalESP8266_wifiServer("SMART ALBEA","5525967aa",80,2); //Enable this line to create a wifi local netrork using ESP8266 as access point
  virtuino.password="1234";
  sensors.begin(); // Start up the library Dallas Temperature IC Control Library
  }
  void readTemperatureFormDS18B20(){
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  float temperature0=sensors.getTempCByIndex(0); // 0 refers to the first IC on the wire
  float temperature1=sensors.getTempCByIndex(1); // 0 refers to the first IC on the wire
  float temperature2=sensors.getTempCByIndex(2); // 0 refers to the first IC on the wire
  virtuino.vMemoryWrite(0,temperature0); // write temperature to virtual pin V2. On Virtuino panel add a value display or an analog instrument to pin V2
  virtuino.vMemoryWrite(1,temperature1); // write temperature to virtual pin V2. On Virtuino panel add a value display or an analog instrument to pin V2
  virtuino.vMemoryWrite(2,temperature2); // write temperature to virtual pin V2. On Virtuino panel add a value display or an analog instrument to pin V2
  }
  void loop(){

  virtuino.run(); // neccesary command to communicate with Virtuino android app
  readTemperatureFormDS18B20(); // Dont' read the sensors values every cycle
  virtuino.vDelay(500);
  }
  ---------------------------------LCD PANEL KOD VİRTUİNO GÖRMÜYOR----------------------------

  #include
  LiquidCrystal_I2C_AvrI2C lcd(0x3F,20,4); // 16 karakter 2 satır için - 20x4 satır için (0x27,20,4) yazın
  int offset =20;// set the correction offset value
  void setup()
  {
  lcd.begin();
  lcd.setCursor(19,1);
  lcd.print("V");
  }
  void loop() {
  int volt = analogRead(A0);// read the input
  double voltage = map(volt,0,1023, 0, 2500) + offset;// map 0-1023 to 0-2500 and add correction offset

  voltage /=100;// divide by 100 to get the decimal values
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print("AKU:");
  lcd.print(voltage,1);//print the voltge
  delay(1000);
  } • İstenilen şeyi başlangıç seviyesinde biraz yazlım bilgisi olan arkadaş yapabilir , şöyle konu başlığı görünce hiç cevap veresim gelmiyor ,yahu arkadaş derdini konu başlığında yazsana böyle konu başlığı mı olur.
 • kodları nasıl birleştirebilirim yardımcı olacak birisi yokmu
 • 50tlye birleştiririm ben
 • 50 tl nedir yaa.Biraz zam yap kendine volkan.
 • yetiyor ya minimalist yaşıyorum ben çoka ihtiyacım yok

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.