ARKADAŞLAR ŞU İKİ KODU NASIL BİRLEŞTİRİRİM
 • Arkadaşlar üstteki ve alttaki kodu nasıl birleştirebilirim sürekli hata alıyorum  String readString = "";
  #define oktay13 13 // 13. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay12 12 // 12. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay11 11 // 11. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay10 10 // 10. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay9 9 // 9. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay8 8 // 8. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay7 7 // 7. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık
  #define oktay6 6 // 6. kapıya bağlı olan ledi kontrol edeceğiz. ledi tanımladık

  void setup() {
  pinMode(oktay13, OUTPUT);
  pinMode(oktay12, OUTPUT);
  pinMode(oktay11, OUTPUT);
  pinMode(oktay10, OUTPUT);
  pinMode(oktay9, OUTPUT);
  pinMode(oktay8, OUTPUT);
  pinMode(oktay7, OUTPUT);
  pinMode(oktay6, OUTPUT);
  digitalWrite(oktay13, HIGH);
  digitalWrite(oktay12, HIGH);
  digitalWrite(oktay11, HIGH);
  digitalWrite(oktay10, HIGH);
  digitalWrite(oktay9, HIGH);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  digitalWrite(oktay7, HIGH);
  digitalWrite(oktay6, HIGH);
  Serial.begin(9600); //Bluetooth modülümüz ile 9600 bandında haberleşeceğiz
  SoftwareSerial bluetoothSerial = SoftwareSerial(2,3); // arduino RX pin=2 arduino TX pin=3 connect the arduino RX pin to bluetooth module TX pin - connect the arduino TX pin to bluetooth module RX pin. Disable this line if you want to use hardware serial
  VirtuinoBluetooth virtuino(bluetoothSerial);
  }

  void loop() {
  while (Serial.available()) { // gelen komutu alıyoruz
  char c = (char)Serial.read();
  readString += c;
  }

  if (readString.length() > 0) // komut var ise

  if (readString == "BB"|| readString == "BB") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay13, LOW);
  delay (2000);
  digitalWrite(oktay13, HIGH);
  }

  if (readString == "DD"| readString == "DD at") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay12, LOW);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay12, HIGH);
  }


  if (readString == "K4 aç"|| readString == "K4 door") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay11, LOW);
  delay (2000);
  digitalWrite(oktay11, HIGH);

  }

  if (readString == "K1 aç"|| readString == "K1 door") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  }
  if (readString == "K2 "|| readString == "K2") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay10, LOW);
  delay (2000);
  digitalWrite(oktay10, HIGH);

  }
  if (readString == "K2"|| readString == "K2") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (200);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (1000);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (1000);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);

  }

  if (readString == "K3"|| readString == "K3") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay9, LOW);
  delay (1000);

  digitalWrite(oktay9, HIGH);
  }


  if (readString == "SS") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay8, LOW);

  }

  if (readString == "SS2") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  }

  if (readString == "A"|| readString == "A") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay7, LOW);
  }

  if (readString == "1A"|| readString == "1A") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (1000);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  }


  if (readString == "DA" || readString == "AD") {
  digitalWrite(oktay7, HIGH);
  }
  if (readString == "AS" || readString == "AS") {
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, LOW);
  delay (2000);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  delay (500);
  digitalWrite(oktay8, HIGH);
  }

  if (readString == "AC"|| readString == "Engine Start") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz
  digitalWrite(oktay6, LOW);
  delay (1300);
  digitalWrite(oktay6, HIGH);
  }


  readString = ""; //gelen mesajı sıfırlıyoruz


  delay(100);

  }
  //////////////////////////////////////////////////////////////
  ------------------------------------------------
  İKİNCİ KOD
  ------------------------------------------------  #include "VirtuinoBluetooth.h" // virtuino library 1.47 or highest
  #include // Disable this line if you want to use hardware serial
  SoftwareSerial bluetoothSerial = SoftwareSerial(2,3); // arduino RX pin=2 arduino TX pin=3 connect the arduino RX pin to bluetooth module TX pin - connect the arduino TX pin to bluetooth module RX pin. Disable this line if you want to use hardware serial
  VirtuinoBluetooth virtuino(bluetoothSerial); // Set SoftwareSerial baud rate. - Disable this line if you want to use hardware serial

  void setup(void){
  bluetoothSerial.begin(9600); // Disable this line if you want to use software serial (Mega, DUE etc.)
  virtuino.DEBUG=true; // set this value TRUE to enable the serial monitor status
  }
  void loop(void){
  virtuino.run(); // necessary command to communicate with Virtuino android app
  virtuino.vDelay(1000); // Add a delay at least 1 second long.
  }


  ------------------------------------------
  İKİNCI KOD
  ------------------------------------------
 • Bu nedir mesela buradan başlayabiliriz açıklayabilirmisin

  if (readString == "BB"|| readString == "BB") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz

  Bir başka içinde turkçe karakter de bulunan, bu satır da açıklanması gerekenlerden

  if (readString == "K1 aç"|| readString == "K1 door") { // gelen komut kontrolüne göre işlem yaptırıyoruz

  Tamam kod kopyala yapıştır değiştir kullan ama bunu yapmak için de biraz kod bilgisi gerekli mesela setup loop bunlar nedir sonra if nedir else nedir or(||) and(&&) nedir temelde olan bazı kavramlar var onları öğrenmeniz gerekiyor

  Siz doğrudan 15 şartı yaptırmaya çalışiyorsunuz once 1 şarti deneyerek sonuca ulaşın bi sonrası kolay zaten.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.