Arduino Klon W5100 Ethernet DB bağlantısı
 • Arkadaşlar merhaba , Yun Shield'i bırakıp bi klon ethernet çektim bu ethernetle seri porta istediğim siteyi çekebiliyorum fakat , linq sorgusu yaptığımda sorgum çalışmıyor hatam eksiğim nedir fikir verirseniz sevinirm ,

  #include -SPI.h-
  #include -Ethernet.h-

  byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };

  IPAddress ip(192,168,2,200); //IP address for your arduino.

  char server[] = "xxx.xxx.xxx.xxx"; //IP address of your computer.
  char id = "root";
  char pw = "";
  int interrupt=0; //Variable to control the iterations of void loop().

  String mod="testing"; //Variable to be written on the database.

  String rcv=""; //Variable in which the server response is recorded.

  char query[] = "SELECT * FROM dikey_konum where id=40 ";  EthernetClient client;

  void setup()
  {

  Serial.begin(9600);

  Ethernet.begin(mac, ip, id, pw);

  delay(5000); //Wait for ethernet to connect.

  }

  void httpRequest()
  {
  if (client.connect(server, 8080))
  {

  Serial.println("Connection established 1");


  client.print(String("GET ") + "http://localhost:8080/gpanel/index.php" + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + server + "\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n" + id + pw ); //GET request for server response.
  client.print(String("GET") + "query" );
  unsigned long timeout = millis();
  while (client.available() == 0)
  {
  if (millis() - timeout > 25000) //If nothing is available on server for 25 seconds, close the connection.
  {
  return;
  }
  }
  while(client.available())
  {
  String line = client.readStringUntil('\r'); //Read the server response line by line..
  rcv+=line; //And store it in rcv.
  }
  client.stop(); // Close the connection.
  }
  else
  {
  Serial.println("Connection failed 1");
  }
  Serial.println("Received string: ");
  Serial.println(rcv); //Display the server response.
  }

  void loop()
  {
  if(interrupt==0)
  {
  httpRequest(); //Call the function to read the response from the server.
  delay(1000);
  if (client.connect(server, 8080))
  {
  Serial.println("Connection Established 2");
  client.print("GET /gpanel/index.php"); //GET request to write data to the database.
  client.print("request=");
  client.print(mod);
  client.println(" HTTP/1.1");
  client.println("Host: xxx.xxx.xxx.xxx");
  client.println("Connection: close");
  client.println();
  client.println();
  client.stop();
  }
  else
  {
  Serial.println("Connection failed 2");
  }
  }
  interrupt++;
  delay(10000);
  }
 • Shield tarafında sadece id gönderirsiniz bir veritabanı sorgusu olmaz diye biliyorum
  SELECT * FROM dikey_konum where id=40 bu bir sorgu ve php tarafında yapılmalıdır aşağıdaki gibi

  $sql = "SELECT * FROM dikey_konum where id='".$_GET["id"]."'";
  mysqli_query($con,$sql);

  Shield tarafında yani arduinoda sadece adres aşağıdaki gibi gönderilmeli
  http://localhost:8080/gpanel/index.php?id=4
 • ($tarih>="21:00:00" and $tarih<="05:20:00"){<br /> $sorgu=mysql_query("select * from dikey_konum where id=40");
  while($al=mysql_fetch_array($sorgu)){
  echo "

  DİKEY KONUM :";
  echo $al[2]."
  ";
  }
  $sorgu=mysql_query("select * from yatay_konum where id=40");
  while($al=mysql_fetch_array($sorgu)){
  echo "YATAY KONUM : ";
  echo $al[2]."

  ";
  }
  php de index böyle , arduinoda get ile çağırdığım yerde yukardaki gibi fakat sadece bana indexi veriyor html olarak sorguyla istediğim veriyi alamıyorum
 • bunu oncelikle normal tarayıcı ıle denesenız sonra arduıno ıcınde kontrol etsenız daha kolay olmazmı
 • nasıl yani tam anlamadım dediğinizi

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.