Servo dönüş kodu nasıl daha iyi
  • Servoyu

    delay(15) ile beklete beklete döndürmekmi iyi yoksa direkt

    motor.write(90); diyip döndürmekmi
  • bu size kalmış hız önemliyse direk yazın iş bitsin. delay kullanarak da yapılır yavaş bir akış hareketi elde edersin.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.