Rc522 ve interrupt
 • Merhaba arkadaşlar. Arduino uno ve rc522 ile yapmak istediğim bir uygulama var. istiyorum ki rc522 ye kart okutulduğunda arduino uyansın ve röle açsın.. sonra tekrar uyusun ki 4 adet kalem pil ile bu işi cok uzun süre yapabilsin.. mfrc522 kütüphanesinde minimalinterrupt diye bir kod buldum, okuyucunun irq pinini arduino uno nun digital 2 pinine bağladım.
  okuyucum v092 versiyonda olup koddaki tüm şartları karşılıyor, birkaç forumda baktım 5v pinine takın okuyucuyu demişler onu da yaptığım halde kartı okuttuğumda hiç tepki vermiyor. Bu konuda yardımcı olabilecek olan var mı ? kodlar aşağıda paylaşıyorum. seri portu açtığımda ver 0x92 yazıyor ve oyle kalıyor. kart okutsamda tepki vermiyor. ne okuyucum ne arduinom da arızalı değil çünkü aynı kütüphanenin normal dump kodunu çalıştırdığımda kart okutup dataları görebiliyorum

  /**
  * ----------------------------------------------------------------------------
  * This is a MFRC522 library example; see https://github.com/miguelbalboa/rfid
  * for further details and other examples.
  *
  * NOTE: The library file MFRC522.h has a lot of useful info. Please read it.
  *
  * Released into the public domain.
  * ----------------------------------------------------------------------------
  * Minimal example how to use the interrupts to read the UID of a MIFARE Classic PICC
  * (= card/tag).
  *
  *
  * Typical pin layout used:
  * -----------------------------------------------------------------------------------------
  * MFRC522 Arduino Arduino Arduino Arduino Arduino
  * Reader/PCD Uno/101 Mega Nano v3 Leonardo/Micro Pro Micro
  * Signal Pin Pin Pin Pin Pin Pin
  * -----------------------------------------------------------------------------------------
  * RST/Reset RST 9 5 D9 RESET/ICSP-5 RST
  * SPI SS SDA(SS) 10 53 D10 3 10
  * IRQ ? ? ? ? 2 10
  * SPI MOSI MOSI 11 / ICSP-4 51 D11 ICSP-4 16
  * SPI MISO MISO 12 / ICSP-1 50 D12 ICSP-1 14
  * SPI SCK SCK 13 / ICSP-3 52 D13 ICSP-3 15
  *
  */

  #include < SPI.h>
  #include < MFRC522.h>

  #define RST_PIN 9 // Configurable, see typical pin layout above
  #define SS_PIN 3 // Configurable, see typical pin layout above
  #define IRQ_PIN 2 // Configurable, depends on hardware

  MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.

  MFRC522::MIFARE_Key key;

  volatile bool bNewInt = false;
  byte regVal = 0x7F;
  void activateRec(MFRC522 mfrc522);
  void clearInt(MFRC522 mfrc522);

  /**
  * Initialize.
  */
  void setup() {
  Serial.begin(115200); // Initialize serial communications with the PC
  while (!Serial); // Do nothing if no serial port is opened (added for Arduinos based on ATMEGA32U4)
  SPI.begin(); // Init SPI bus

  mfrc522.PCD_Init(); // Init MFRC522 card

  /* read and printout the MFRC522 version (valid values 0x91 & 0x92)*/
  Serial.print(F("Ver: 0x"));
  byte readReg = mfrc522.PCD_ReadRegister(mfrc522.VersionReg);
  Serial.println(readReg, HEX);

  /* setup the IRQ pin*/
  pinMode(IRQ_PIN, INPUT_PULLUP);

  /*
  * Allow the ... irq to be propagated to the IRQ pin
  * For test purposes propagate the IdleIrq and loAlert
  */
  regVal = 0xA0; //rx irq
  mfrc522.PCD_WriteRegister(mfrc522.ComIEnReg, regVal);

  bNewInt = false; //interrupt flag

  /*Activate the interrupt*/
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(IRQ_PIN), readCard, FALLING);

  do { //clear a spourious interrupt at start
  ;
  } while (!bNewInt);
  bNewInt = false;

  Serial.println(F("End setup"));
  }

  /**
  * Main loop.
  */
  void loop() {
  if (bNewInt) { //new read interrupt
  Serial.print(F("Interrupt. "));
  mfrc522.PICC_ReadCardSerial(); //read the tag data
  // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
  Serial.print(F("Card UID:"));
  dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
  Serial.println();

  clearInt(mfrc522);
  mfrc522.PICC_HaltA();
  bNewInt = false;
  }

  // The receiving block needs regular retriggering (tell the tag it should transmit??)
  // (mfrc522.PCD_WriteRegister(mfrc522.FIFODataReg,mfrc522.PICC_CMD_REQA);)
  activateRec(mfrc522);
  delay(100);
  } //loop()

  /**
  * Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial.
  */
  void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
  for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
  Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
  Serial.print(buffer[i], HEX);
  }
  }
  /**
  * MFRC522 interrupt serving routine
  */
  void readCard() {
  bNewInt = true;
  }

  /*
  * The function sending to the MFRC522 the needed commands to activate the reception
  */
  void activateRec(MFRC522 mfrc522) {
  mfrc522.PCD_WriteRegister(mfrc522.FIFODataReg, mfrc522.PICC_CMD_REQA);
  mfrc522.PCD_WriteRegister(mfrc522.CommandReg, mfrc522.PCD_Transceive);
  mfrc522.PCD_WriteRegister(mfrc522.BitFramingReg, 0x87);
  }

  /*
  * The function to clear the pending interrupt bits after interrupt serving routine
  */
  void clearInt(MFRC522 mfrc522) {
  mfrc522.PCD_WriteRegister(mfrc522.ComIrqReg, 0x7F);
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.