C:\arduino-1.0\libraries\TimeAlarm\TimeAlarm.cpp:268: error: 'millis' was not declared in this scope
  • Bu veya buna yakın hatalar için,üreticiler bir çözüm üretene kadar,şu çözümü uygulayabilirsiniz; Belgeler>Arduino>Libraries>TimeAlarms.cpp dosyasını "birşekilde"(ben sağ tıklayıp düzenle diyerek açtım ancak bazı bilgisayarlarda açılmayabilir bunun çözümü de c++ derleyicileri olabilir) açıp, "#include < WProgram.h >" satırını "#include < Arduino.h >" ile değiştirmelisiniz. Not : Çözüm alıntıdır. Sağlıklı ve Arduino'lu günler :)

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.