LCD aktarma işleminde hata oluşuyor çözemedim
 • Kendi yaptıgım load cell'i hx711 yardımıyla arduinoya bagladım ancak lcd ekrana atamıyorum acil yardıma ihtiyacım var
 • ne yaptın ne olmadı?? Kod? devre?
 • load cell (kendim yaptım ) seri ekranda ölçme yaptım ancak ekrana atamadım


  #include "hx711.h"
  #include
  Hx711 scale(A1, A0);
  LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 6);


  float weight = 0;
  float temp = 0;


  void setup() {
  lcd.begin(16, 2);

  Serial.begin(9600);
  scale.setOffset(7846000);
  scale.setScale(1129.66f);
  temp = temp + scale.getGram();
  delay(100);
  temp = temp + scale.getGram();
  delay(100);
  temp = temp + scale.getGram();
  delay(100);
  temp = temp / 3;
  Serial.begin(9600);
  }

  void loop() {
  weight = scale.getGram();
  if (temp > 0)
  weight = weight - temp;
  if (temp < 0)
  {
  weight = weight + temp;

  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print((int)weight);
  if (weight < 10)
  {
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print(" gram");
  }
  else if (weight > 10 && weight < 100)
  {
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print(" gram");
  }
  else if (weight > 100 && weight < 1000)
  {
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print(" gram");
  }


  delay(400);

  }

 • https://hizliresim.com/YNMDOD yapinca boyle bir hata aliyorum
 • LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 6);

  LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)

  pinlerini kullanmışşın 4 bit veri yolu üzerinden sürmektesin

  lcd deki rw pinini gnd ile köprülemelisin

  hatta bazı lcd lerde 4 bit veri yolu kullanıldığında geriye boşta kalan d0,d1,d2,d3 pinlerinide gnd' ye çekmen gerekebiliyor.


  lcd.begin(16, 2); satırından sonra
  lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Merhaba");
  lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Dunya");
  delay(5000);

  yaz bakalım ne olacak..

  Açılışta yazıları görüyorsan LCD tamamdır. • yaptıklarınızı yaptım ancak olmadı
 • #include
  #include

  // Alphanumeric LCD functions
  #include
  #include
  #include
  char text[16];

  #define HX711_SCK PORTB.7
  #define HX711_DT PINB.6
  #define HIGH 1
  #define LOW 0

  // Declare your global variables here
  long HX711_Buffer = 0;
  long Weight_Maopi = 0,Weight_Shiwu = 0;
  int Weight = 0;

  unsigned long HX711_Read(void)
  {
  unsigned long count;
  unsigned char i;
  bool Flag = 0;

  HX711_DT= HIGH;

  delay_us(1);

  HX711_SCK=LOW;
  delay_us(1);

  count=0;
  while(HX711_DT);
  for(i=0;i<24;i++)<br /> {
  HX711_SCK=HIGH;
  delay_us(1);
  count=count<<1; <br /> HX711_SCK= LOW;
  delay_us(1);
  if(HX711_DT)
  count++;
  }
  HX711_SCK= HIGH;
  count ^= 0x800000;
  delay_us(1);
  HX711_SCK= LOW;
  delay_us(1);

  return(count);
  }

  void Get_Maopi()
  {
  HX711_Buffer = HX711_Read();
  Weight_Maopi = HX711_Buffer/100;
  }

  unsigned int Get_Weight()
  {
  HX711_Buffer = HX711_Read();
  HX711_Buffer = HX711_Buffer/100;

  Weight_Shiwu = HX711_Buffer;
  Weight_Shiwu = Weight_Shiwu - Weight_Maopi;
  Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu/7.35+0.05);

  return Weight_Shiwu;
  }

  void main(void)
  {
  // Declare your local variables here

  DDRA=(0<<DDA7) | (0<<DDA6) | (0<<DDA5) | (0<<DDA4) | (0<<DDA3) | (0<<DDA2) | (0<<DDA1) | (0<<DDA0); <br />PORTA=(0<<PORTA7) | (0<<PORTA6) | (0<<PORTA5) | (0<<PORTA4) | (0<<PORTA3) | (0<<PORTA2) | (0<<PORTA1) | (0<<PORTA0);<br />
  DDRB=(1<<DDB7) | (0<<DDB6) | (0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (0<<DDB0); <br />PORTB=(0<<PORTB7) | (0<<PORTB6) | (0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0);<br />
  DDRC=(0<<DDC7) | (0<<DDC6) | (0<<DDC5) | (0<<DDC4) | (0<<DDC3) | (0<<DDC2) | (0<<DDC1) | (0<<DDC0); <br />PORTC=(0<<PORTC7) | (0<<PORTC6) | (0<<PORTC5) | (0<<PORTC4) | (0<<PORTC3) | (0<<PORTC2) | (0<<PORTC1) | (0<<PORTC0);<br />
  DDRD=(0<<DDD7) | (0<<DDD6) | (0<<DDD5) | (0<<DDD4) | (0<<DDD3) | (0<<DDD2) | (0<<DDD1) | (0<<DDD0); <br />PORTD=(0<<PORTD7) | (0<<PORTD6) | (0<<PORTD5) | (0<<PORTD4) | (0<<PORTD3) | (0<<PORTD2) | (0<<PORTD1) | (0<<PORTD0);<br />

  // Alphanumeric LCD initialization
  // Connections are specified in the
  // Project|Configure|C Compiler|Libraries|Alphanumeric LCD menu:
  // RS - PORTA Bit 0
  // RD - PORTA Bit 1
  // EN - PORTA Bit 2
  // D4 - PORTA Bit 4
  // D5 - PORTA Bit 5
  // D6 - PORTA Bit 6
  // D7 - PORTA Bit 7
  // Characters/line: 16
  lcd_init(16);

  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("Test Timbangan");
  lcd_gotoxy(0,1);
  lcd_puts("Produk Inovatif");
  delay_ms(1500);
  lcd_clear();

  lcd_gotoxy(0,0);
  lcd_puts("Welcome to use!n");
  delay_ms(3000);

  Get_Maopi();

  while (1)
  {
  // Place your code here
  Weight = Get_Weight();
  lcd_clear();
  lcd_gotoxy(0,0);
  sprintf(text,"%d g",Weight);
  lcd_puts(text);
  delay_ms(1000);
  }
  }

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook
Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.