'İNTERNAL2V56' was not declared in this scope hatası
 • arkadaşlar 3 eksenli ivme ölçer yapmaya çalışıyorum. ancak kodları programa yazdığımda 'İNTERNAL2V56' was not declared in this scope gibi bir hata alıyorum. kodları aşağıda vereceğim yardım ederseniz sevinirim.  #include < UTFT.h>
  #include < math.h>

  #define ref_volt 2.56 //analog girislerden okunan deger icin atanmistir

  #define zero_x 1.5 //kullanilan akselerometrenin datashetinde yazan zerog degeri
  #define zero_y 1.5
  #define zero_z 1.5

  #define hassasiyet_x 0.3 //sensor datashetinde yazan sesitivity oranlari
  #define hassasiyet_y 0.3
  #define hassasiyet_z 0.3

  const int xpin = A3; //Arduino uzerine ivmeolcer pin baglanti portlari
  const int ypin = A2;
  const int zpin = A1;

  unsigned int x_deger; //pinlerden okunan degeri tutan degisken
  unsigned int y_deger;
  unsigned int z_deger;

  float xg; //hesaplanacak "g" degerlerini tutmak icin atanan degisken
  float yg;
  float zg;

  float x_aci; //hesaplanacak aci degerlerini tutmak icin atanan degisken
  float y_aci;
  float z_aci;

  extern uint8_t SmallFont[]; //Kullanilan UTFT ekrani icin gerekli tanimlamalar
  extern uint8_t BigFont[];
  extern uint8_t SevenSegNumFont[];

  UTFT myGLCD (ITDB32S,38,39,40,41); //Kullanilan UTFT nin tanitilmasi

  void setup()
  {

  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();

  analogReference(INTERNAL2V56); //analog pinlerden okunacak sensor degerlerinin referans voltajı 2.56 V olarak tanimlandi
  Serial.begin(9600);

  }

  void loop()
  {

  myGLCD.clrScr();
  myGLCD.setColor(VGA_BLACK); //UTFT ekran icin yazi tipi ve rengi gibi bilgiler
  myGLCD.setFont(BigFont);

  myGLCD.drawRect(10,10,310,230); //Bir kare cizilir
  myGLCD.setColor(VGA_GREEN);

  x_deger = analogRead(xpin); //sensor bacaklarinin baglandigi pinlerden analog cikislar okunur
  y_deger = analogRead(ypin);
  z_deger = analogRead(zpin);

  xg=(x_deger/1024.0*ref_volt-zero_x)/hassasiyet_x; //Kullanilan bu formul ile "g" dgeri hesaplanir

  Serial.print("x ekseni 'g' degeri: ");
  Serial.print(xg);
  Serial.print(" g");
  Serial.print("\n");

  myGLCD.print("X; g=",15,20);
  myGLCD.printNumF(xg,1,100,20);
  myGLCD.print(" g",205,20);

  yg=(y_deger/1024.0*ref_volt-zero_y)/hassasiyet_y;

  Serial.print("y ekseni 'g' degeri: ");
  Serial.print(yg);
  Serial.print(" g");
  Serial.print("\n");

  myGLCD.print("Y; g=",15,40);
  myGLCD.printNumF(yg,1,100,40); //(sayi,fractinol part(1-5),x koord.,y koord.)
  myGLCD.print(" g",205,40);

  zg=(z_deger/1024.0*ref_volt-zero_z)/hassasiyet_z;

  Serial.print("z ekseni 'g' degeri: ");
  Serial.print(zg);
  Serial.print(" g");
  Serial.print("\n");

  myGLCD.print("Z; g=",15,60);
  myGLCD.printNumF(zg,1,100,60);
  myGLCD.print(" g",205,60);

  x_aci=atan2(-yg,-zg)*57.2957795+180; //atan2 fonksiyonu arctanjanti bulur
  //57.2957795 sayisi radyanin dereceye cevrilmis halidir.
  //1 rad 180/pi dir.
  Serial.print("X ekseninin aci degeri: ");
  Serial.print(x_aci);
  Serial.print(" derece");
  Serial.print("\n");

  myGLCD.print("X; aci=",15,90);
  myGLCD.printNumF(x_aci,1,130,90);
  myGLCD.print(" deg",240,90);

  y_aci=atan2(-xg,-zg)*57.2957795+180;

  Serial.print("Y ekseninin aci degeri: ");
  Serial.print(y_aci);
  Serial.print(" derece");
  Serial.print("\n");

  myGLCD.print("Y; aci=",15,110);
  myGLCD.printNumF(y_aci,1,130,110);
  myGLCD.print(" deg",240,110);

  z_aci=atan2(-xg,-yg)*57.2957795+180;

  Serial.print("Z ekseninin aci degeri: ");
  Serial.print(z_aci);
  Serial.print(" derece");
  Serial.print("\n");

  myGLCD.print("Z; aci=",15,130);
  myGLCD.printNumF(z_aci,1,130,130);
  myGLCD.print(" deg",240,130);

  delay(1000);
  }
 • sankı bi değişken tanımlanmamış gibi duruyor. hata noktası neresi
 • analogReference(INTERNAL2V56); //analog pinlerden okunacak sensor degerlerinin referans voltajı 2.56 V olarak tanimlandi

  hatayı bu satırda veriyor hocam
 • Buyuk harf İ mi kullandin acaba buyuk I kullan dene
 • Hangi kartı kullanıyorsunuz bilmiyorum ama İNTERNAL2V56 sadece arduino mega için geçerli , uno için derleme yapıyorsanız geçerli değil.
 • karta atmadan bu hatayı veriyor
 • Yukarda kartma atmadan vereceğini söylemeye çalıştım , derleme işleminde hata verir , çünkü o komut arduino uno modeli için geçerli değil diyor üretici

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Login with Facebook

Tagged

Açık kaynak kültürü gereği, çözdüğünüz problemlerin çözümlerini paylaşmayı lütfen unutmayın.